privacyverklaring

Privacyverklaring: Laatst aangepast: 02 november 2021
De Stadsboerderij in Almere | privacyverklaring Food Hub

Privacyverklaring en cookiebeleid Food Hub B.V.

Food Hub B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Food Hub B.V.
Linnaeustraat 2C
1092 CK Amsterdam
hello@foodhub.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Food Hub verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Gender
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf – onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken

Food Hub verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen:

1. Op basis van wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Food Hub rust.
2. Op basis van een overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
3. Op basis van toestemming: de betrokkene heeft toestemming(en) gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming weer in te trekken.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Food Hub verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Food Hub analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Food Hub volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Food Hub verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Food Hub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de praktijk hanteren wij een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij je gegevens in principe twee jaar bewaren als je hebt deelgenomen aan een programma/product van Food Hub. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia (Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht)
Bewaartermijn: persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming (bijvoorbeeld voor het volgen van een programma of product van Food Hub) worden gedurende 2 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Contactgegevens (Adres, telefoonnummer, e-mailadres)
Bewaartermijn: persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming (bijvoorbeeld voor het volgen van een programma of product van Food Hub) worden gedurende 2 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Betalingsgegevens (Bankrekeningnummer)
Bewaartermijn: betalingsgegevens worden gedurende 2 jaar bewaard, met uitzondering van gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Cookies
Gegevens verkregen via cookies over uw activiteiten en surfgedrag op onze website. Deze bewaartermijn verschilt per cookie. Specifieke informatie staat in ons cookiebeleid.

Sollicitatiegegevens
Bewaartermijn: 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij door kandidaat anders aangegeven. Dan hanteren wij een termijn van maximaal 1 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Food Hub B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Food Hub B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Food Hub B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Food Hub B.V. maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies
Food Hub B.V. maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren aan uw wensen en voorkeuren.

Analytische cookies
Food Hub B.V. maakt gebruik van analytische cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we bijvoorbeeld kunnen meten welke pagina’s worden bezocht, hoe er wordt doorgeklikt en welke pagina’s juist helemaal niet bezocht worden. Op deze manier kunnen wij de website verbeteren in het voordeel van de gebruikers.

Tracking cookies en cookies van derden
Daarnaast worden op de website van Food Hub B.V. ook tracking cookies en cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die functionaliteiten van social media mogelijk maken, zoals een video van YouTube, like-knop van Facebook of de directe link naar onze Instagram. Daarnaast maakt Food Hub B.V. ook gebruik van Google Analytics om inzage te krijgen in het gedrag van gebruikers van onze websites.

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookie verklaringen te raadplegen:
– Facebook
– Google
– LinkedIn
– Instagram
– Twitter

Op onze website zijn de volgende cookies geplaatst door ons of door derden:

Noodzakelijke cookies
Cookie: You Tube
Naam: CONSENT
Functie: Gebruikt om te registreren of de gebruiker de marketing-categorie heeft geaccepteerd in de cookie instellingen.
Bewaartermijn: 5950 dagen

Cookie: Google Double Click
Naam: test_cookie
Functie: Checkt of de browser van de gebruikers cookies ondersteund.
Bewaartermijn: 1 dag

 

Statistische cookies
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een uniek ID wat gebruikt wordt om statistieken te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Doel van deze cookie is ‘throttling’ zodat Google Analytics en de website van Food Hub B.V. goed blijven werken
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een uniek ID wat gebruikt wordt om statistieken te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 1 dag
Marketing cookies

Cookie(s): Facebook
Naam: _fbp
Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie: Google Double Click
Naam: IDE
Functie: Gebruikt door Google Double Click om het gedrag van de bezoekers te registreren na het zien van of het klikken op een advertentie/adverteerder met als doel om de werkzaamheid van advertenties te meten en gerichte advertenties aan te bieden aan de bezoeker
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Facebook
Naam: tr
Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie: You Tube
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Gebruikt door You Tube om de gebruikers’ bandbreedte op pagina’s met geïntegreerde YouTube videos in te schatten.
Bewaartermijn: 179 dagen

Cookie: You Tube
Naam: YSC
Functie: Registreert een uniek ID wat gebruikt wordt om statistieken bij te houden welke videos van You Tube de gebruiker heeft gezien.
Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie: You Tube
Naam: yt.innertube::nextId
Functie: Registreert een uniek ID wat gebruikt wordt om statistieken bij te houden welke videos van You Tube de gebruiker heeft gezien..
Bewaartermijn: blijvend

Cookie: You Tube
Naam: yt.innertube::requests
Functie: Registreert een uniek ID wat gebruikt wordt om statistieken bij te houden welke videos van You Tube de gebruiker heeft gezien.
Bewaartermijn: blijvend

Cookie: You Tube
Naam: yt-remote-cast-installed
Functie: Slaat de voorkeuren voor het gebruiken van de embedded videospeler van YouTube op.
Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie: You Tube
Naam: yt-remote-connected-devices
Functie: Slaat de voorkeuren voor het gebruiken van de embedded videospeler van YouTube op.
Bewaartermijn: permanent

Cookie: You Tube
Naam: yt-remote-device-id
Functie: Slaat de voorkeuren voor het gebruiken van de embedded videospeler van YouTube op.
Bewaartermijn: permanent

Cookie: YouTube
Naam: yt-remote-fast-check-period
Functie: Slaat de voorkeuren voor het gebruiken van de embedded videospeler van YouTube op.
Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie: YouTube
Naam: yt-remote-session-app
Functie: Slaat de voorkeuren voor het gebruiken van de embedded videospeler van YouTube op.
Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie: YouTube
Naam: yt-remote-session-name
Functie: Slaat de voorkeuren voor het gebruiken van de embedded videospeler van YouTube op.
Bewaartermijn: 1 sessie

 

Cookies uitschakelen of verwijderen

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Food Hub B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@foodhub.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Food Hub B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Food Hub B.V. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@foodhub.nl.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Food Hub heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@foodhub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.