Hoe kan de bank moeilijk financierbare plannen tóch mogelijk maken?

Innovatieve voedselondernemers hebben vaak meer dan traditionele bankleningen nodig om hun ambities te realiseren. Hoe kunnen bankiers in de snel veranderende wereld van voedsel en landbouw wél waarde toevoegen voor deze ondernemers? Met deze vraag gingen bankiers, ondernemers en ontwerpers aan de slag tijdens de eerste Food Forward activatiedag.
Gepubliceerd op 10 jun 2024

Vernieuwing verder brengen

Het is een groot dilemma in de transitie van het voedsel- en landbouwsysteem. Innovatieve plannen hebben zich nog niet bewezen, zijn daardoor risicovol voor financiers, en komen daardoor minder snel in aanmerking voor een financiering – zowel van een bank als van andere aanbieders. Hoe zorgen we er voor dat ondernemers met innovatieve plannen, toch verder geholpen kunnen worden met kennis, netwerk en uiteindelijk financiering?

 

“Het coöperatieve aspect is echt Rabobank, maar ik denk dat de bank daarmee worstelt. Het vereist een nieuwe structuur en aanpak binnen de bank, zonder het coöperatieve los te laten. Food Forward kan helpen om deze coöperatieve denkwijze op een moderne manier vorm te geven.”

De rol van Food Forward

Om deze code te kraken richtten Food Hub en Rabobank vorig jaar het Food Forward platform op. Het platform wil de brug slaan tussen ondernemers die willen bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem en aanbieders van kennis, netwerk en financiering, waaronder Rabobank. Het initiatief hoopt antwoorden te bieden op de transitievragen waar de bank mee te maken heeft. Alex Datema, directeur Agri & Food bij Rabobank, ziet veel potentie in Food Forward: “Food Forward is in mijn ogen een bouwsteen voor wat we nog veel meer moeten doen. We kunnen klanten een duwtje in de rug geven om bepaalde keuzes te maken, met behulp van de beschikbare kennis en kunde. Ik ben ervan overtuigd dat Food Forward voor veel ondernemers het antwoord kan zijn.”

In december vorig jaar presenteerde Rabobank een nieuwe visie voor voedsel en landbouw, vastgelegd in de AgroFood Visie 2040. Naast haar traditionele rol als financieringspartner, wil Rabobank zich ook positioneren als transitiepartner voor ondernemers. De invulling van deze nieuwe rol is echter een complexe uitdaging. Joris Lohman legt uit: “Het coöperatieve aspect is echt Rabobank, maar ik denk dat de bank daarmee worstelt. Het vereist een nieuwe structuur en aanpak binnen de bank, zonder het coöperatieve los te laten. Food Forward kan helpen om deze coöperatieve denkwijze op een moderne manier vorm te geven.”

Rabobankiers en ondernemers zitten aan tafel tijdens de Food Forward activatiedag

De activatiedag voor bankiers

Tijdens de activatiedag werkten bankiers uit verschillende regio’s van het land samen met vijf ondernemers. Onder begeleiding van Joszi Smeets en ontwerpers van Reframing Studio bogen zij zich over casussen die de ondernemers meebrachten. De bankiers werden uitgedaagd om hun eigen verwachtingen te herzien, een ander perspectief aan te nemen en de klantreis grondig te analyseren, allemaal vanuit de ‘Food Forward mindset’.

 

“Food Forward is in mijn ogen een bouwsteen voor wat we nog veel meer moeten doen. We kunnen klanten een duwtje in de rug geven om bepaalde keuzes te maken, met behulp van de beschikbare kennis en kunde. Ik ben ervan overtuigd dat Food Forward voor veel ondernemers het antwoord kan zijn.”

Een bredere rol voor de bank

Rabobank kan, naast het verstrekken van leningen, een cruciale rol spelen in de transitie van ondernemers. Ondernemers die midden in een transitie zitten, zijn niet altijd klaar voor een lening, maar kunnen veel baat hebben bij de kennis, het netwerk en de alternatieve financieringsmogelijkheden die de bank kan bieden. Door hen op deze manieren te ondersteunen, kan de bank een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzamer voedselsysteem.

 

Het actief luisteren naar en ondersteunen van voedselondernemers is cruciaal voor Rabobank om haar rol als transitiepartner waar te maken. Initiatieven zoals Food Forward kunnen bankiers helpen om hun coöperatieve denkwijze te moderniseren en effectiever bij te dragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. De activatiedag toonde aan dat er veel potentieel is om samen met ondernemers de transitie naar duurzaamheid te versnellen.

Alex Datema, Joris Lohman
Joris Lohman (links) en Alex Datema (rechts). Fotografie: Pablo Teijeiro