Onmenselijk adviesbureau

Kun je wel wat onmenselijk advies gebruiken? Kom dan 2 juli naar Bodemzicht! Op deze dag kun je deelnemen aan verschillende,  door mensen gefaciliteerde, sessies die je leren je focus te verleggen op het meer-dan-menselijke.
Het event is op 02 jul 2023 om 13:00

Spreken voor anderslevenden

Het Onmenselijk Adviesbureau is onderdeel van het programma Bodemleven, ontwikkeld door Platform DIS en Stichting Bodemzicht. In de middag van zondag 2 juli kun je adviezen inwinnen bij verschillende ‘onmenselijke adviesbureaus’. Bodemleven nodigt een aantal tolken uit om hun stem te geven aan anderslevenden. Het klinkt misschien paradoxaal, maar deze sprekers voor de anderslevenden verplaatsen zich al jaren in de positie van bijvoorbeeld de alpenwatersalamander, de (levende) bodem, of natuurfenomenen zoals droogte.

Spreken voor de anderslevenden is waardevol, uitdagend en nodig. We leven onlosmakelijk samen met anderen, waaronder voornamelijk niet-mensen. Sterker nog, we bestaan zelf voor een deel uit niet-menselijke medebewoners. We zijn positief afhankelijk van andere dieren, planten, microben, schimmels en zeker ook mineralen, rivieren en oceanen. Het is uitdagend voor ons mensen, opgevoed met een antropocentrisch wereldbeeld (mens centraal), om de juiste houding te vinden om je oprecht te verplaatsen in een levende die niet-menselijk is. Om inzicht te ontwikkelen in ons symbiotisch leven en onze symbiose te vieren, organiseren we speciaal voor jou het eerste Onmenselijk adviesbureau!

Sessies vormgegeven door Bonnie Chopard, dr. masharu, De Onkruidenier, Anne van Leeuwen, Rik van der Linden en Ricardo Cano Mateo.

Via deze link kun je je aanmelden.