Doeners en doorbrekers: Hoe geeft metabolisme te denken?

Eten, afval, planten, technologie: alles is verbonden - onder andere via metabolisme. Kom op 1 juni naar het ARTIS-Groote Museum en ga in gesprek met vier filosofen met verschillende ideeën op het gebied van metabolisme.
Het event is op 01 jun 2023 om 19:30
Beeld van twee studenten in een wortelveld

Een filosofische kijk op metabolisme

We beschouwen tegenwoordig van alles als metabolisme (stedelijke metabolisme, industrieel  metabolisme), maar kan dat eigenlijk wel? Metabolisme is Grieks voor verandering, omzetting. Het  vat het idee dat leven constant in flux is, nooit stilstaat. Het helpt ons dus het zijn te begrijpen.  Omdat we metabool zijn, zijn we altijd bezig te worden. We staan in constante wisselwerking met  de kleinste microscopische levensvormen, maar ook met de globale technologische  materiaalstromen. Sterker nog, de omgeving en jij co-constitueren elkaar. Dit is een oneindig  proces, een dans tussen alle levensvormen en de ecosystemen waarin ze ingebed zijn. Het  metabolisme laat ons dus niet alleen over ons eigen zijn nadenken, maar veeleer hoe dit samenhangt  met andere zijnden op allerlei lagen. Tijd om eens stevig na te denken over het fenomeen  metabolisme.

Julia Rijssenbeek legt uit wat er op het spel staat met het denken van metabolisme. Lisa Doeland stelt de vraag naar ‘goed eten’ en vraagt zich ook af hoe we omgaan met het  onverteerbare. Hoe verhoudt ons metabolisme zich eigenlijk tot alle technologische gadgets, apparatuur,  infrastructuur die zich om ons heen ophopen en waardoor de planeet uitgeput raakt? Die vraag stelt  Roel Vervaart. Volgens Yvonne Faber worden planten uitgebuit voor productiedoeleinden vanwege hun metabole kwaliteiten. Hoe kunnen we anders omgaan met planten?

Locatie: ARTIS-Groote Museum, Amsterdam  

Tijd: 19.30 – 20.30 

Datum: 1 juni  

Sprekers: Lisa Doeland, Julia Rijssenbeek, Roel Vervaart en Yvonne Faber.

Toegang: Toegang tot museum, of gratis met museumjaarkaart

Meer informatie.