Transitietrajecten

We helpen graag ondernemers, organisaties en overheden die zélf een verandering in de wereld van voedsel en landbouw willen inzetten. Ook dat kan op verschillende manieren: we kunnen bijvoorbeeld een voedseltransitieproject uit handen nemen, maar ook de volledige governance van een organisatie of overheidsproject (helpen) inrichten. Na een bepaalde periode, waarin Food Hub de kar trekt van (onderdelen van) een project rondom de voedseltransitie, is je project klaar om weer door de eigen organisatie verder gebracht te worden. 

Hoe we dat doen? 

In de meeste gevallen bekijken we eerst samen wat je vraagstuk precies is. Aan de hand van een probleemanalyse (volgens de problem framing-methodiek) brengen we in kaart wat jouw project of organisatie nodig heeft. 

Vervolgens stellen we samen het juiste ontwerp op voor een transitietraject of -project. Dit doen we aan de hand van de design sprint-methodiek. Dat is een snelle manier om tot testbare mogelijke oplossingen van je vraagstuk te komen.

Op basis van een gezamenlijk projectontwerp kunnen wij ten slotte delen of het geheel van een project (tijdelijk) uit handen nemen. We kunnen een structuur voor je opzetten, een organisatie (opnieuw) inrichten, of concrete invulling geven aan het gewenste transitietraject: uitvoering, communicatie, financiën, stakeholdermanagement en meer.

Voorbeelden

Taskforce Korte Keten

de Village 

Flevo Campus

Lees meer over onze academie, communicatie en events.