Voedseltransitie

Al ons werk heeft te maken met de voedseltransitie. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

De methodologie achter de producten, diensten en projecten van Food Hub is gebaseerd op de transitietheorie. Met ons werk willen wij de transitie naar een ‘good, clean en fair‘ voedselsysteem versnellen. Transities zijn alles omvattende, maatschappelijke omwentelingen: een totale verandering van organiseren, denken en doen. Een voorbeeld van een voedseltransitie is de omwenteling die na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden, toen onder invloed van mechanisering en schaalvergroting de Europese landbouw werd gemoderniseerd.

Bij Food Hub geloven we dat er op dit moment ook een voedseltransitie gaande is. Niemand kan je dat beter uitleggen dan  Joris Lohman, co-founder van Food Hub:

 

In de afbeelding hieronder is de voedseltransitie schematisch weergegeven. Terwijl paradigma’s veranderen door invloeden van boven- en buitenaf (bijvoorbeeld politiek, media, en vergeet ook een globale pandemie niet), grijpen innovators in een bepaalde niche hun kans om het systeem van onderaf te veranderen.

Relevant blijven in de veranderende wereld van voedsel

Bedrijven, overheden en professionals moeten zich voorbereiden op en aanpassen aan de transitie in het voedselsysteem. Het nieuwe voedselsysteem zal ingericht zijn op andere waarden en daarom andere spelregels kennen dan het huidige systeem. Food Hub helpt bedrijven, overheden en professionals zich aan te passen aan de huidige situatie en te bouwen aan toekomstbestendige bedrijfs- en organisatiemodellen.

Om succesvol te zijn als professional, bedrijf of organisatie in deze fase van de voedseltransitie is het van belang

  1. 1. te begrijpen welke ontwikkelingen er plaatsvinden op paradigmaniveau,
  2. 2. koplopers zowel binnen- als buiten grote organisaties te identificeren om van te leren en mee samen te werken,
  3. 3. samenwerking te faciliteren tussen koplopers actief binnen niches, en professionals, bedrijven en overheden actief binnen het systeem.

Om professionals, bedrijven en overheden te helpen met deze vraagstukken, maakt de Food Hub programma’s op maat:

  1. 1. vernieuwende vormen van voedseleducatie, buiten en binnen het traditionele onderwijs,
  2. 2. trainingen, trendtours en workshops,
  3. 3. ondernemerschapsprogramma’s waarin de ontwikkeling van ‘start-ups’ maar ook agrarisch ondernemers wordt versneld.

Ook wij weten niet wat hét voedselsysteem van de toekomst is

Food Hub kent geen dogma’s. We weten dat er niet één werkelijkheid bestaat, ook al lijkt dat soms wel zo. Wat we wel weten is dat voedsel een zeer menselijk, emotioneel onderwerp is, waarover de gemoederen soms hoog oplopen. Daarom nodigen we in onze programma’s altijd ook ‘de tegenpartij’ uit. We brengen conflicterende stemmen met elkaar in gesprek. We veroordelen niet. En we hebben oog voor de rol van politiek, klimaat, economie, cultuur, kunst, gastronomie, identiteit… Al die zaken spelen een rol in de voedseltransitie.

We vertellen je niet hoe het moet, hoe de toekomst eruit moet zien. We helpen je wel om daarover na te denken. Of je nu boer, ondernemer, beleidsmaker, consument of producent bent: jij bent de toekomst van het voedselsysteem. In onze programma’s leren we je om die toekomst te begrijpen, te verwoorden en vorm te geven. We hebben dus niet de waarheid in pacht over hét voedselsysteem van de toekomst. Wat we wel weten: zoals het nu gaat, zo kan het niet langer.

En bovendien: elke situatie is anders en vraagt om een andere vorm van onderwijs, educatie, training of programma. In de praktijk ontwikkelen we de meeste programma’s in intensieve samenwerking met de opdrachtgever. Meer weten? Stuur ons een email via hello@foodhub.nl.

Joris Lohman Food Hub