Nieuws

Agri-food start-ups versnellen innovatie in het voedselsysteem

                   

De noodzaak voor disruptieve verandering van het voedselsysteem wordt steeds breder gedeeld.De afgelopen maanden is er meer en meer aandacht ontstaan voor de rol die start-ups, nieuwe ideëen en potentieel disruptieve businessmodellen kunnen spelen in deze systeemtransformatie. Tijdens het eerste Food Hack Weekend, dat 10-12 juni werd georganiseerd door Innoleaps, Food Hub en YFM in .B Amsterdam, zijn 10 start-ups succesvol ‘versnelt’: met een intensief programma vol workshops, expertsessies en finetunen, hebben de tien deelnemende teams met behulp van de ‘Lean Start-up’ methodologie hun idée succesvol getransformeerd naar schaalbare business proposities.

De kwaliteit van de ideeën en het potentieel van de uitgewerkte plannen die werden gepitcht aan de aanwezige jury, bestaande uit Wilco Schoonderbeek (PPM Oost), Elies Lemkes-Straver (ZLTO), Michiel Klompenhouwer (Rabobank), Manon Klein (Stichting DOEN) en André Knol (Innoleaps), lieten duidelijk de enorme potentie van een programma als het Food Hack Weekend, en met name het toepassen van de Lean Start-up methodologie op de landbouw- en voedselsector, kan hebben.

“Het succes van dit weekend laat duidelijk zien dat dit concept werkt: programma’s zoals het Food Hack Weekend, waarin de Lean Start-up methodologie wordt toegepast op agro-food start-ups, gaan een cruciale rol spelen in het versnellen van innovatie in het voedselsysteem”, zei Elies Lemkes-Straver, directeur van ZLTO.

Onder de deelnemende start-ups was onder andere N-Chroma: een start-up die biotechnologie toepast om natuurlijke kleurstoffen te produceren, om hiermee chemische kunststoffen in voedselproducten te vervangen. Ook ZTRDG deed mee, een e-commerce start-up met als doelstelling de beste producten van de beste producenten op precies het juiste moment van versheid thuis te bezorgen.

De winnaar van het weekend – die  ondersteuning van Innoleaps ter waarde van €10.000,- bij het verdere uitwerken van het bedrijfsmodel wint – was Taste Before You Waste, een concept dat op meerdere fronten voedselverspilling probeert tegen te gaan. Eervolle vermeldingen waren er voor Clima-Connect, een platform voor investeerders in duurzame kassen, en N-Chroma.

Innoleaps, Food Hub en YFM zijn van plan de komende tijd meerdere Food Hack Weekends te organiseren en in het najaar de ‘Food Ecosystem Accelerator’ te lanceren. Deze Accelerator moet onderdeel worden van een breder ‘ecosysteem voor innovatie’ van organisaties, bedrijfsleven en programma’s actief de landbouw- en voedselssector. Nederland heeft, met haar moderne landbouw- en voedselsysteem, gunstige ondernemersklimaat, goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en kennis en expertise op het gebied van landbouw- en voedsel, de potentie om internationaal koploper te worden op het gebied van innovatie via start-ups en start-up denken. Het Food Hack Weekend is een kleine maar effectieve stap in deze juiste richting geweest.