Rabobank Food Forward Tracks

         

Opdrachtgever: Rabobank

Met het programma Food Forward zoekt Rabobank samen met ondernemers, consumenten, studenten, overheid en partners naar duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties. Rabo Food Forward doet alle regio’s in Nederland aan. Rabo Food Forward wil bouwen aan een wereld waarin er genoeg, gezond voedsel is voor iedereen. Met respect voor people, planet en profit. Rabobank geeft inzicht in de regionale food-issues en jaagt initiatieven aan die duurzame oplossingen en innovaties zijn voor het voedselvraagstuk van morgen.

Binnen dit programma vindt de Food Forward Track plaats, geproduceerd en begeleid door Food Hub. De Rabo Food Forward Track is een regionaal programma (in de veertien Rabobankregio’s) waarin ondernemers, consumenten en belanghebbenden uit de gehele voedselketen onder begeleiding werken aan het oplossen van specifieke regionale voedselvraagstukken. De Rabo Food Forward Track bestaat uit vijf bijeenkomsten over een periode van drie tot vier maanden.

Bekijk de uitkomsten per regio >


Resultaten:

14 interdisciplinaire Trackteams (1 per regio) – 14 businessplannen die beantwoorden aan de (regionale) voedselvraagstukken van deze tijd

 

 

Wout Bierens Food Hub