FOOD & THE CITY

         

Opdrachtgever: Wageningen Academy

Verstedelijking, een tekort aan jonge boeren, vervreemding van ons eten, verlies van transparantie in het voedselsysteem, maar ook stadslandbouw, de ‘bewuste’ consument en het ontstaan van verschillende boer-burger of korte keten initiatieven: allemaal onderdeel van de collegereeks ‘Food & the City’. De Wageningen Academy en Food Hub hebben elk een eigen expertise: waar Wageningen de wetenschappelijke basis brengt, staat Food Hub in de (stadse) praktijk. Deelnemers krijgen de kans wetenschappelijk de diepte in te gaan over stedelijke voedselsystemen, en verbinden zij dit vervolgens aan de praktijk waarbij zowel rurale als urbane ervaringen aan bod komen.


Resultaten:

  • Een vierdelige collegereeks