EET ALS EEN PIONIER

         

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Eet als een pionier is een challenge voor Flevolandse chefs en koks. De challenge is bedoeld om de chefs uit te dagen een pioniersrecept in te sturen en dit drie weken op hun menukaart te zetten. Hier is een wedstrijd en een serie masterclasses voor chefs aan verbonden. Ondertussen is Eet als een pionier ook een publiekscampagne om Flevolanders bewust te maken van de voedselrijkdom van hun provincie.

Flevolanders, als pioniers van het eerste uur, kunnen vooroplopen in een gezondere en duurzamere wereld. Die heerlijke nieuwe wereld begint met een heerlijk nieuw gerecht. Dus ‘Eet als een pionier!’


Resultaten:

  • Challenge voor Flevolandse chefs (zomer-najaar 2019)
  • Masterclasses voor chefs (zomer 2019)
  • Bewustwordingscampagne rondom Flevolandse ‘pionierskost’ (in ontwikkeling)