BOERENERFSESSIES

         

Opdrachtgever: IMVO convenant Land en Tuinbouw sector

Food Hub begeleidde de totstandkoming van het IMVO-convenant land- en tuinbouw. Tijdens ronde tafel gesprekken en boerenerfsessies werden afspraken gemaakt tussen de sector, de overheid en maatschappelijke actoren rond thema’s die internationaal spelen. Het traject is verwerkt in een magazine en wordt momenteel behandeld bij de Sociaal Economische Raad.


Resultaten:

  • Input werkelijk IMVO convenant
  • Procesbegeleiding die aansluit bij de doelgroep
  • Magazine met resultaten en visuele notulen