Nieuws

Directeur Joris Lohman over transitietrajecten: “Je kan mij bellen met vage vragen”

                   

Al sinds de oprichting baseert Food Hub haar praktijk op transitietheorie. Inmiddels durven we onszelf bekwaam partner in transitietrajecten te noemen, met ervaring als aanjager, facilitator en kartrekker. Maar waar komt die drive vandaan, Joris?

“De grote veranderingen, dat kunnen we niet alleen. Onze ambitie stijgt wat dat betreft boven onze reikwijdte uit. Het werken aan een beter voedselsysteem heeft niet alleen te maken heeft met kennis, innovatie en bedrijfsvoering, maar ook – en misschien vooral – met samenwerken. Daarbij zijn we als bedrijf, om onze klanten goed te kunnen te helpen, enorm gebaat bij de bredere transitie: dat er beweging komt in de grote vraagstukken, dat er toekomstperspectief is op beleidsniveau. Daarom werkt Food Hub samen met ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Een mooi voorbeeld daarvan is Taskforce Korte Keten. Via die stichting zijn we bezig met het realiseren van een samenwerking tussen alle provincies, het ministerie van LNV en 150 korte keten-ondernemers, en een advies uitgebracht over het inrichten van de landbouwsector. Ook stichting Low Food, die zich bezighoudt met een Nieuwe Nederlandse Eetcultuur, is ontstaan door het bijeenbrengen van verschillende partijen: topchefs, ondernemers en kennispartners.

Wat is je leukste herinnering aan een transitietraject?

“Nou.. het zijn niet de makkelijkste trajecten. Maar je doet het omdat je weet hoe belangrijk het is. Soms is de complexiteit van processen frustrerend, of de uiteenlopende belangen waarmee je te maken hebt. Vaak heb je een grote doelstelling, of hoge verwachtingen, maar zijn de stapjes die je uiteindelijk zet best klein. Dan is het soms hard werken om ervoor te zorgen dat er energie in het proces blijft zitten. Maar als je vervolgens tóch effect ziet van kleine veranderingen op beleidsterrein, nieuwe samenwerkingen ziet ontstaan, en de successen van ondernemers mag vieren, is dat heel leuk. Beetje cliché, maar, alleen ga je snel en samen kom je verder.”

Welke waardevolle les leerde Food Hub van transitietrajecten?

“Het risico als je aan dit soort projecten trekt, is dat je je na verloop van tijd laat meenemen in het tempo van de partijen die je een impuls wilt geven. Je moet je steeds afvragen of je de zaken nog aan het versnellen bent, of dat je zogezegd bent gaan meedobberen. Persoonlijk vind ik dat soms lastig te bewaken, omdat ik een verbinder ben en graag nuanceer. Mijn stijl is niet heel activistisch wat dat betreft. Maar het is wel een belangrijke afweging die je continu moet maken. Soms is het niet het juiste moment voor een transitie, of klopt de plek of de samenstelling niet – en het is belangrijk om daar naar te luisteren en een traject te durven stoppen. In het verleden heb ik wel eens te lang mee gepraat uit beleefdheid en dat is niet zinvol. Als facilitator moet je je rol goed kennen.”

Wat zou je tegen onze vrienden op LinkedIn willen zeggen?

“Besef dat een transitietraject nooit kant-en-klaar is, en in de meeste gevallen niet begint met een belletje van iemand die een verandering bestelt. Daarom wil ik mensen die verdrinken in ingewikkelde multi-stakeholder vraagstukken aanmoedigen om te blijven doen wat ze doen, en aanbieden dat we daar altijd een keer samen over in gesprek kunnen gaan. Maar ook: als je een hele vage voedselvraag hebt, met nog geen idee van een begin van een antwoord, meld je dan bij Food Hub, want daar smullen wij van!”

 

👉🏾 foodhub.nl/watwedoen

 

FOOD HUB LESSONS LEARNED

Als jong en groeiend bedrijf – dat net haar eerste jubileum heeft aangetikt – leren we nog elke dag iets nieuws over ons werk en de sector. De voedselwereld is constant in beweging, en we ontmoeten steeds weer knappe voedselveranderaars waar we mee mogen werken. Steek iets op van onze lessons learned, of reach out als het naar meer smaakt!