Nieuws

Building future food leaders

                   

 

Van 22 tot 26 september 2016 komen jonge change makers uit alle delen van de wereld die werken in alle hoeken van de voedselketen samen op Terra Madre Salone del Gusto in Torino om the toekomst van voedsel te re-designen. Dit jaar organiseert Food Hub, samen met Hivos en het Slow Food Youth Network de SFYN-Tank voor jonge chefs, boeren, studenten, producenten, designers en andere food professionals van over de hele wereld. In deze SFYN-Tank wordt hun creativiteit, ervaring in food en de diversiteit in achtergronden ingezet om tot nieuwe oplossingen te komen voor uitdagingen in het huidige voedselsysteem.

De SFYN-Tank is een dag vullende social-design workshop waarin negen food issues worden aangepakt door een groep van betrokken grassroots food professionals en creatievelingen. Gedurende de dag zullen deze jongeren, die werkzaam zijn als (ambachtelijk) producent, boer, chef of gastronoom, hun krachten bundelen met designers om met een multidisciplinaire benadering negen sociale problemen van het voedselsysteem op te lossen. Tijdens de workshop werpen zij een kritische ‘design’ blik op een van deze negen issues en doorlopen zij een proces van brainstorming en research naar idea generation en prototyping. De issues waar de deelnemers zich op storten variëren van het veranderen van ons idee van consumptie van (verse) producten uit de zee tot aan de vraag hoe de alsmaar groeiende wereld van communicatie over eten/voedsel bijdraagt of dit zou moeten doen aan het verbeteren van het voedselsysteem.

De focus voor het jongeren programma op Terra Madre is de SFYN-Tank, maar daarnaast zal ook een aantal informele sessies worden georganiseerd waarin het internationale netwerk wordt geïnformeerd over hoe gebouwd kan worden aan een netwerk van toekomstige leiders van het voedselsysteem. Hierbij worden ervaringsdeskundigen uit het netwerk gevraagd hun ervaring en expertise in het organiseren van evenementen en projecten die zijn gericht op het vinden en opleiden van potentiële change makers te delen. Uitgangspunt is dat deze projecten de transitie naar een good, clean en fair voedselsysteem kunnen versnellen.

Dit jaar draait het jongerenprogramma van Terra Madre Salone del Gusto 2016 om persoonlijk leiderschap, een interdisciplinaire uitwisseling van expertise en kennis, en het vinden van nieuwe oplossingen. Door de jongeren die Terra Madre bezoeken dit programma aan te bieden, worden zij voorzien van handvatten, skills en de drijfveren om hun eigen projecten te ontwikkelen om juist die change makers te vinden en te stimuleren die de toekomstige leiders van ons voedselsysteem zijn.

 

From 22-26 September 2016 young change makers from all parts of the world, from all parts of the food chain, will come together at Terra Madre Salone del Gusto in Torino to re-Design the Future of Food and Farming. For this year’s edition Food Hub, together with Hivos and The Slow Food Youth Network, organise the SFYN-Tank for the young chefs, farmers, students, producers, artisans, pastoralist, designers and other food professionals from all over the world. In this SFYN-Tank their creative minds, experiences in food and backgrounds will be utilised to find new solutions for challenges in the current food system.

The SFYN-Tank is a full-day social design workshop that tackles nine food issues with a selection of the most engaging people in the grassroots food work and creativity. In this day the young food professionals working ias artisan, farmer, chef or gastronomer will join forces with designers to employ a multidisciplinary approach that encompasses research, storytelling, idea-generation, and prototyping with a critical design eye to solve nine social issues that our food system faces. These issues vary from shifting our idea of seafood consumption to democratizing food communication. Through open-exchange of expertise, out-of-the-box thinking, and a design approach, new tangible solutions can be found.

Although the focus for the program is on the SFYN-Tank, there will be several informal sessions to inform the worldwide network on how to build future leaders of the food system with the people of the Slow Food Youth Network that have the experience in organizing projects and events, like the Academy, that aim to find and educate the change makers that will accelerate the transition to a more good, clean and fair food system.

In conclusion, this year’s Terra Madre will be focussed on personal leadership, interdisciplinair exchange of expertise and knowledge and finding new solutions. By offering the (young) visitors of the event this program they will be provided with tools, skills and courage to develop their own projects to find and stimulate the change makers that will become the future leaders of the food system.